Måned: maj 2020

Liberal Alliance Hørsholm - Råderumskatalog

Råderumskataloget bør øges

Liberal Alliance (LA) fremsætter initiativretsforslag om, at råderumskataloget øges med 53 mio. kr. til i alt 98 mio. kr. grundet en endnu mere uretfærdig kommunaludligning. Med et råderumskatalog på i alt 98 mio. kr. sikres åbne reelle forhandling på et oplyst, sagligt og gennemarbejdet grundlag med respekt for alle partier og forhandlingsparter ifm. budget 2021-2024 …

Råderumskataloget bør øges Læs mere »