Derfor vil de ikke godkende ny forening

Vi tager stilling på et sagligt grundlag

Sjællandske Nyheder, hvor Ugebladet hører under, har udgivet en artikel om Liberal Alliance Hørsholm. Uddrag fra denne artikel gengives her:

Derfor vil de ikke godkende ny forening: Nervøs for om de vil overholde loven

Godkendelsen af en frivillig forening som folkeoplysende forening er normalt en ekspeditionssag i kulturudvalget i Hørsholm – men en enkelt sag udviklede sig til et drama ingen har lyst til at tale om.

Referatet fra mødet i Sport-, fritid- og kulturudvalget onsdag den 16. december sidste år signalerer på ingen måde drama. Men det var der.

Liberal Alliance Hørsholm - Svalen transparent

“Jeg har intet problem med, om de hedder Mustafa eller Johannes, eller hvilken religion folk har. Jeg kan kun sige, at jeg var nervøs for, om foreningen overholder loven om folkeoplysning og om den vil fremme demokrati og danske værdier.”

Vil fremme integration

Det var Hørsholm Kultur- og Ungdomsforening, der var på dagsordenen. Foreningen ville gerne godkendes som folkeoplysende forening.

Formålet med foreningen er “at fremme integration og at forbedre kommunikationen mellem borgere i Hørsholm Kommune med anden etnisk baggrund end dansk og det danske samfund. Herunder er det foreningens formål at tilbyde lektiecafe og modersmålsundervisning til børn af forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Desuden vil foreningen blandt andet tilbyde kulturelle, sociale og idrætsaktiviteter for børn og voksne.”

Personerne bag foreningen bor i Hørsholm, og det er især i Ådalsparken de vil virke. Foreningen oplyser, at den har ca. 30 medlemmer.

Under normale omstændigheder en simpel ekspeditionssag.

Liberal Alliance Hørsholm - Svalen transparent

“Jeg vil gerne vide, hvad jeg godkender. Vi skal sætte os ind i sagerne, så vi kan beslutte på et oplyst grundlag.”

Link til hele artiklen på sn.dk: