Liberal Alliance Hørsholm - sn.dk

Stines kandidatpræsentation på sn.dk

sn.dk har i forbindelse med kommunalvalget 2021 efterspurgt en kort præsentation af hvert enkelt partis spidskandidat.

Her er Stine Darmers præsentation:

Jeg vil arbejde for økonomisk ansvarlighed. Vi skal som politikere have en grundlæggende respekt for skattekronerne i alle vores beslutninger. Det er borgernes penge, vi forvalter. Det må vi aldrig glemme.

Jeg vil arbejde for som minimum at tilbagerulle den skattestigning, som blev indført med forrige budgetforlig. Skattestigningen var unødvendig og skyldes alene ringe forvaltning. Jeg vil holde fokus på kerneopgaverne, reducere bureaukratiet og fjerne unødvendige opgaver.

Vi skal drive kommunen effektivt med fokus på at levere en høj service på kernevelfærd som dagtilbud, skoler, plejehjem, hvor det enkelte menneske altid skal være udgangspunktet. Private aktører indenfor disse velfærdsområder skal respekteres og understøttes.

Civilsamfundet og de frivillige foreninger skal styrkes gennem frihed – ikke ved at kommunen dikterer dagsordenen.

Jeg vil værne om vores by og de grønne områder. Byfornyelse skal også være til glæde for de borgere, der har gjort Hørsholm til den skønne by, den er.

Stine Darmer