Liberal Alliance Hørsholm - Sådan vil LA sænke skatten

Sådan vil LA sænke skatten og fylde kommunekassen op

Liberal Alliance Hørsholm har fokus på de kommunale kerneopgaver, og vi mener ikke at skære dybt i økonomien overfor borgerne. Vi skærer bare unødig administration, bureaukrati og selvopfundne opgaver væk, som ikke giver nogen værdi for borgerne. Højt kommunalt forbrug er ikke lig med høj service. Fokus, derimod, giver effektivitet, borgerne får valuta for deres skattepenge, og tilfredsheden øges.
Vi ønsker transparens! Derfor frigiver vi vores taloversigt (med ændringsbeløb) og resultatopgørelse for budget 2021-2024:
Du kan hente LA’s taloversigt (med ændringsbeløb) her.
Du kan hente LA’s resultatopgørelse her.

Sjællandske Nyheder har udgivet en artikel om Liberal Alliance Hørsholms intentioner. Uddrag af artiklen gengives her:

Sådan vil LA sænke skatten og fylde kommunekassen op

LA's alternative budgetforslag skærer dybt i kommunens administration, social- og seniorområdet samt skoler og daginstitutioner.

Der er med markante besparelser på kommunens administration, på social- og seniorområdet og på børne- og skoleområdet, at Liberal Alliance (LA) ville skrue et budget sammen, hvis partiet havde magt som det har agt. Med luft til en skattenedsættelse og en markant opbygning af kommunens kassebeholdning.

Det fremgår af LA’s budgetforslag, som partiet fremlægger til kommunalbestyrelsesmødet mandag, når der er 2. behandling af budgettet, og hvor et flertal på 13 med Konservative, Socialdemokratiet, Radikale, SocialKonservative og løsgænger Annette Wiencken vil slå det sidste søm i Hørsholms husholdning for 2021.

For lidt frihed

Liberal Alliance Hørsholm - Svalen transparent

Der er for lidt frihed i forligspartiernes budget.

“Det er udtryk for et ønske om en anden fordeling mellem kommune og borgere. Der er for lidt frihed i forligspartiernes budget,” siger LA’s mand i kommunalbestyrelsen, Jakob Nybo, og pointerer, at LA er gået til opgaven “åbent og fordomsfrit, alt har været til forhandling.”

Link til hele artiklen på sn.dk: