Liberal Alliance Hørsholm - Råderumskatalog

Råderumskataloget bør øges

Liberal Alliance (LA) fremsætter initiativretsforslag om, at råderumskataloget øges med 53 mio. kr. til i alt 98 mio. kr. grundet en endnu mere uretfærdig kommunaludligning. Med et råderumskatalog på i alt 98 mio. kr. sikres åbne reelle forhandling på et oplyst, sagligt og gennemarbejdet grundlag med respekt for alle partier og forhandlingsparter ifm. budget 2021-2024 for Hørsholm Kommune.

Baggrund og sammenhæng i råderumskataloget

D. 16. januar 2020 besluttede et flertal i økonomiudvalget, at råderumskataloget, som danner grundlag for budgetforhandlinger 2021-2024 for Hørsholm Kommune kun skulle være på 45 mio. kr. DF og LA stemte (naturligvis) imod og protokollerede: ‘Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer nej til at godkende procesplanen vedr. budget 2021-2024. Dels fordi vi er modstandere af, at det ønskede råderumskatalog endnu en gang besluttes at være ligeligt fordelt imellem de forskellige udvalgsområder og derved uden politisk prioritering. Men også fordi råderumsbeløbet på samlet set 45 mio. kr. formentlig slet ikke dækker behovet efter forligspartiernes dybt uansvarlige budget for 2020-2023’.

Læs også her hvordan Liberal Alliance og Dansk Folkeparti tidligere har gået enegang i kommunalbestyrelsen.

Direkte påvirket af udligningsreformen

Siden har Folketinget besluttet en kommunal udligningsreform, som påvirker os (Hørsholm Kommune) direkte med 33 mio. kr. Desuden rammes Hørsholm Kommune af, at kompensation for udligningstab ifm. revision af uddannelsesstatistik for udlændinge udløber/bortfalder, hvor vi i 2019 og 2020 modtog 17 mio. kr. årligt. Herudover udløber/bortfalder kompensation for udligningstab ifm. justering af aldersbetinget udgiftsbehov (ældreområdet), hvor vi i 2019 og 2020 modtog 9 mio. kr. årligt. Ydermere videreføres og gøres finansieringstilskuddet permanent fra 2021 og frem, hvor vi modtager fremadrettet 6 mio. kr. årligt, som pt. ikke er budgetlagt.

Samlet vil det betyde, at vi pga. udligningsreformen har et budgettab på i alt 53 mio. kr. årligt (33+17+9-6).

Det skal lige tilføjes, at vi i 2019 bidrog med 619 mio. kr. i andre tilskud og udligning. Så vi kan i 2021 forvente at yde bidrag og udligning på ca. 670 mio. kr.

Det er uretfærdigt og kan sammenlignes med at skaldede fanger en person med lidt hår og grovbarberer denne. Der er ikke noget at sige til, at velhavere og driftige flygter fra Danmark.

Forslag fra LA Hørsholm

Denne ekstra regning på 53 mio. kr. foreslår LA indarbejdes i råderumskataloget, så det i alt bliver på 98 mio. kr., hvilket svarer til 7% af det årlige forbrug på 1.400 mio. kr. Det er et alvorligt nominelt og relativt beløb, men det er åbenbart, hvad der kræves, og andre organisationer har før måttet tilpasse sig væsentligt mere.

LA håber dog, at denne uretfærdige udligning ikke bliver permanent og at flertallet i Folketinget skifter til mere fornuftige partier.

Med et råderumskatalog på i alt 98 mio. kr. kan budgettabet dækkes med passende aktivitetstilpasninger, hvor med indtægtssiden, dvs. skattegrundlaget for Hørsholms borgere, kan forblive uændret med en trækprocent på 23,2 og uændret grundskyldspromille på 22,1.

Råderumskatalog 2
Hvilken vej skal Hørsholm Kommune gå?

Ja, Liberal Alliances indgang til budgetforhandlinger 2021-2024 for Hørsholm Kommune er netop, at skatteregningen for Hørsholms borgere skal forblive uændret; vi får taget rigeligt af vores personlige frihed i forvejen.

Hvis råderumskataloget ikke er på i alt 98 mio. kr., bliver LA tvunget til at foreslå aktivitetstilpasninger, som forvaltningen ikke har bearbejdet, analyseret og vurderet konsekvenserne af, hvilket LA finder yderst uheldigt. Jeg vil retorisk spørge, hvad I synes om dette?

LA ser frem til budgetforhandlingerne 2021-2024 og håber naturligvis på, at vi kan finde hinanden og undgå at sætte skatten op i Hørsholm Kommune.