Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Liberal Alliance Hørsholm, onsdag d. 11. maj 2022 kl. 18:30

Sted: Bøf & Bolle, Kulturhus Trommen, Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm

Inden den ordinære generalforsamling bydes der på mad, hvorefter generalforsamlingen forventes at starte kl. 19:30. Mødelokalet ”Poul Henningsen” er booket.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Lokalbestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7A. Valg af formand og næstformand
7B. Valg af op til 7 medlemmer af bestyrelsen
7C. Valg af indtil to suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til lokalformanden senest en uge før mødet afholdes. Kan fremsendes til bestyrelse@la-hoersholm.dk.

Giv venligst tilbagemelding om du kommer senest mandag 9. maj kl. 12:00 af hensyn til bestilling af mad.

Vi vil meget gerne have nogle nye i bestyrelsen så tænk gerne over det. Vi mødes efter behov, som imellem valg kan være med tre måneders mellemrum. Småting mm. klares på e-mail eller en opringning.

Vil du gerne bidrage som bestyrelsesmedlem og høre lidt om, og/eller har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, da kontakt Jes på bestyrelse@la-hoersholm.dk eller 20 10 45 89.

Vi håber at se dig d. 11. maj.

På bestyrelsens vegne
Jes Holm
Formand Liberal Alliance Hørsholm

Liberal Alliance Hørsholm - Alex Vanopslagh
Restaurant Bøf & Bolle. Billedet er lånt af Kulturhuset Trommen.