Liberal Alliance Hørsholm - NGG

NGG bruges som gidsel i et politisk magtspil

Liberal Alliance Hørsholm - Svalen transparent

LA mener, at det er usmageligt, at NGG bruges som gidsel i et politisk magtspil.

‘Liberal Alliance (LA) har på kommunalbestyrelsesmødet 27. september 2021 fremsat et ændringsforslag til dagsordenens punkt 19, og det væsentligste indhold er ‘at lokalplanen omkring Christianshusvej skal prioriteres højere’, som primært drejer sig om mulighederne for udbygning af NGG på den store parkeringsplads mod motorvejen.

NGG er et kæmpe aktiv

Årsagerne er trefoldig, og LA mener at:

1. NGG, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium, er et kæmpe aktiv for byens borgerne samt de virksomheder, der har brug for at tiltrække specialiseret, udenlandsk arbejdskraft. Hvis ikke NGG finder en løsning på nuværende lokaler, frygter LA, at NGG flytter væk fra Hørsholm.

2. Politiske beslutninger skal træffes på et sobert oplyst grundlag, og derfor skal der også udarbejdes en lokalplan i stedet for at standse og lukke øjnene. Vi bør i stedet fokusere på, hvordan vi kan udvikle Hørsholm Kommune.

3. Det oprindelige forslag er en alkymistisk sammenblanding af chikane over for Fredensborg Kommune og FORMAT projektet, gammelt nag, personligt had og en fordrejet og forfejlet beskyttelse af den frie handel. LA mener, at det er usmageligt, at NGG bruges som gidsel i et politisk magtspil.

Borgerne vælger selv, hvor de vil i biografen

Det såkaldte FORMAT projekt indeholder en dejlig biograf samt butikker – jo, jeg er overbevist om, at nogle Hørsholmborgere vil benytte sig af disse og dermed at tage omsætning væk fra handlen i Hørsholm. Men det må da være borgerne, som selv vælger, hvor de ønsker at gå i biografen, og hvor de handler ind. En glimrende artikel har ligeledes fremført, at det oprindelige punkt 19 er ulovligt, og det minder om Østtysklands forsøg på at hegne borgerne inde – for deres egen skyld, naturligvis. Jamen, hvilket menneskesyn og egenopfattelse ligger dog bag?

LA’s ændringsforslag blev desværre stemt ned 1 mod 16, og det oprindelige forslag stemt igennem. Har flertallet (alle andre) i Hørsholms kommunalbestyrelse mere tilfælles med Østtyskland end et moderne velfungerende demokrati i en fri liberal verden?

Foto: ngg.dk