Liberal Alliance Hørsholm - LA forlader budgetforhandlinger 2021-24

LA forlader budgetforhandlinger 2021-24

Liberal Alliance (LA) i Hørsholm har i dag forladt budgetforhandlinger 2021-24 pga. ubalance i økonomien, overforbrug, ødselhed og skattestigninger.

LA havde ellers fremlagt et seriøst budget 2021-24 for Hørsholm Kommune hvor

  • kernevelfærden forbliver den samme eller forbedres,
  • der er råd til bl.a. øget personalenormering på botilbuddet Højmose Vænge og Solskin,
  • der er øget biodiversitet i kommunen, samt
  • genopbygning af Fugleøen i Dronningedammen.

Budgettet tillader sænkning af skatten

Borgernes frihed og selvbestemmelse øges samtidig, og udskrivningsprocenten nedsættes med 0,1 % fra de nuværende 23,2% til 23,1%, hvilket giver et årligt provenutab på 7,5 mill kr. Dette lykkes ved at holde et stramt fokus på de kommunale ydelser til kernevelfærd og droppe de selvopfundne opgaver, bureaukrati og ødselhed med følgende kommunalt overbrug.

I LAs budgetforslag opbygges den kommunale kasse samtidig i perioden med 127 mill. kr., så vi bevarer vor økonomiske frihed til f.eks. at investere i Sjælsmark Kaserne, bygge en ny tiltrængt dobbelt trægulvshal, udbygge Rungsted Havn og/eller øge friheden ved større skattesænkninger i fremtiden.

Nettoeffekten og mer-regningen til Hørsholm Kommune af den uretfærdige udligningsreform endte med at blive lidt mindre end frygtet. Men i et kommunalt budget på 2,1 mia. kr. bør det ikke vælte læsset og udløse skattestigninger.

“Der er masser af penge i Hørsholm Kommune, men flertallet overforbruger og ødsler pengene bort’, mener LA.

Hvis budget 2021-2024 ender med skattestigninger og kommunalt ødselhed, håber LA naturligvis på, at gaderne i Hørsholm er fyldte, som de pt. er det i Minsk, og borgerne kræver borgmesterens afgang!

LA håber i det mindste på, at borgernes hukommelse rækker helt til den 16. november 2021, hvor der er kommunalvalg. Der skal kun flyttes ca. 2.250 stemmer og dermed 3 mandater for, at Hørsholm får et tiltrængt systemskifte.

LA er håbefulde!

Liberal Alliance Hørsholm - LA forlader budgetforhandlinger 2021-24
Jakob Nybo forlader budgetforhandlingerne på vegne af Liberal Alliance Hørsholm.