Kandidater til KV21

– Vores kandidater til kommunalbestyrelsen præsenteres her!

Vi stiller op til kommunalvalget i 2021

I Liberal Alliance Hørsholm er vi i fuld sving med at køre folk i stilling til kommunalvalget d. 16. november 2021. Der opdateres løbende på denne side, hvem som stiller op, og vi gør samtidig opmærksom på, at medlemmer af foreningen er meget velkomne til at melde sig på banen og give deres bud på, hvordan en liberal stemme kan bruges bedst muligt i Hørsholm Kommunes kommunalbestyrelse.

Vores spidskandidat til næste kommunalvalg er…

Stine Darmer

Stine Darmer

Stine Darmer er Liberal Alliances spidskandidat til kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune.

Vi stiller aktuelt op med fire kandidater, som du kan få en introduktion til herunder. Husk også at følge med i vores kommende arrangementer, som vil blive annonceret via aviser og sociale medier 🙂

Stine Darmer – Uddannelse: IT/Telekommunikation – Født i 1974

Jeg har i mere end 20 år været selvstændig indenfor IT og telekommunikation, men valgte i 2019 at prøve noget helt nyt og arbejder nu med drømmeboliger 🙂

Mit mantra er frihed til forskellighed og jeg tror på, at det enkelte menneske ved bedre end stat og kommune. Derfor bør det offentlige blande sig mindst muligt, og, når det gør, sikre, at det enkelte menneske har størst mulig valgfrihed. Det gælder lige fra børneinstitutioner til ældrepleje.

stine@la-hoersholm.dk

Jes Weinreich-Holm – Uddannelse: Svagstrømsingeniør – Født i 1971

Jeg er født og opvokset på Bornholm, men har boet i Hørsholm siden 1999.

I 1993 blev jeg uddannet som svagstrømsingeniør og har i alle årene herefter arbejdet med produktudvikling. De seneste mange år i en cleantech-virksomhed, der udvikler og sælger produkter og løsninger til naturlig ventilation.

Et af mine fokusområder ligger på de kommunens kerneopgaver. Vi skal have sat en stopper for overflødige projekter, der ligger langt fra kommunal kernevelfærd. Herudover vil jeg arbejde for at skabe en kultur, hvor borgeren udvises mere tillid. Vi skal have større åbenhed og gennemsigtighed i administrationen og lettere sagsbehandling for vores skatteydere.

Stat og kommune skal være til for borgeren og ikke omvendt.

jes@la-hoersholm.dk

Ronni Joensen – Uddannelse: Skibsfører – Født i 1976

Jeg er oprindeligt fra Vestsjælland, men flyttede til Hørsholm med familien i 2005. Siden 1995 beskæftiget med skibe; til søs som styrmand og skibsfører verden over samt i projektafdelinger på landsiden. I 2019 skiftede jeg branche og er i dag lærer i folkeskolen, hvor jeg underviser de ældste elever i matematik og naturfag.

Mindre indblanding fra det offentlige og mere tillid til den enkelte er noget, jeg vægter højt. Stop med frås med Hørsholmborgernes penge og langt mere medbestemmelse ud til borgerne så vi fremover undgår sager som PH-Park og Kokkedal Stationsområde samt den underskudsgivende biograf i Trommen, som aldrig burde have været drevet af kommunen. Mest mulig frihed til personalet på skoler, børnehaver og vuggestuer til at drive deres drømmeinstitution. Endelig ønsker jeg, at langt flere poster i det kommunale budget bliver bragt i spil – der er mange knapper at dreje på, og der kan helt sikkert fjernes bureaukrati og frigives midler til bedre kernevelfærd for dem, som har brug for det.

ronni@la-hoersholm.dk

Niels Hammer-Jespersen – Uddannelse: Cand.polit. – Født i 1943

Jeg har i en årrække arbejdet i undervisningsministeriet, herunder som budgetchef i de sidste fem år af ansættelsen. Herefter direktør på Rigshospitalet og fra 1988 personaledirektør i Falck med ansvar for såvel det bløde som det hårde. Var medlem af hovedbestyrelsen i den daværende Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service i Skive (AHTS).

Har ydet frivillig indsats i LA siden 2011 som bestyrelsesmedlem, kasserer og revisor. Jeg lægger vægt på styrkelse af civilsamfundet og den indsats, som mennesker kan gøre for at hjælpe hinanden og tage personligt ansvar. Jeg går ind for øget borgervenlighed, så man kan komme på rådhuset, når man har behov – og ikke skal vente på en ledig tid. Endelig vil jeg styrke det frie valg og give muligheder for, at det frie valg bliver reelt.

niels@la-hoersholm.dk

…til kommunalvalget d. 16. november 2021!

Hørsholm Kommune