Liberal Alliance Hørsholm - Elsk diversitet og stop formynderiet

Elsk diversitet og stop formynderiet

Vi har alle laster, og vi er alle syndere, siges der. Nogle bider negle, nogle slikker, andre spiser alt for meget, måske et glas rødvin for meget, andre ryger og fortsæt selv listen. En last karakteriseres jo netop ved, at vi godt ved, at handlingen har uhensigtsmæssige følgevirkninger, men vi gør alligevel (for mere sprog- og begrebsinteresse kan anbefales www.ordnet.net).

Indgriben i privatlivet

Ja, sådan er vi så forskellige som mennesker. I Liberal Alliance (LA) tror vi på det enkelte menneske i vor samfund og hjælper gerne dem, som har behov for hjælp. Så længe vor last ikke chikanerer andre mennesker eller er direkte selvskadende, er vor laster en privatsag og hørende til privatlivet – og privatlivet skal samfundet blande sig udenom, mener vi i LA.

Mandag d. 24. februar 2020 stemte alle partier undtagen LA for en præcisering af røgfri arbejdstid incl. vandpibe, e-cigaretter og snus.

Definition af formynderi

LA mener, at denne beslutning er en indblanding i en privatsag og derfor formynderi = ‘tilsidesættelse af nogens ret til at træffe selvstændige beslutninger ud fra en bedrevidende mening om, hvad der er i vedkommendes interesse’ jf. ordnet.dk, hvorfor beslutningen er indgriben i privatlivet.

Men beslutningen er bare endnu et lille skridt i totalstaten og -kommunens (totale) omklamring og indskrænkning af borgerne. De enkelte skridt kan ses som mindre og af ubetydelig betydning og begrundes med mange fornuftige argumenter, men det er en meget urimelig glidebane. Det næste bliver måske, at de langhårede skal tvangsklippes, de overvægtige skal på tvungen diæt og motion, tvangsspisning for de magre, de farverige begrænses til kun at må gå i brunt tøj, også i eget hus – ja, fortsæt selv listen.

Så hvis du elsker diversitet og dine små særheder, din frihed og ikke ønsker formynderi, da stem på LA til næste kommunalvalg d. 16. november 2021.