Liberal Alliance Hørsholm - Coronatestcenter

Egenrådig borgmester sinker kviktestcenter

Liberal Alliance (LA), kommunens forvaltning og Copenhagen Medical var klar til at åbne et kviktestcenter i basketballklubbens klub- og loungeområde i Hørsholmhallen mandag 8. november. En glimrende løsning med gode adgangs- og parkeringsforhold, og som ikke beslaglagde haltid og kun minimalt generede de sportsudøvende. Hørsholm Basketball Klub havde støttet i den nuværende situation (tak!) samt hurtig at iværksætte og til få udgifter.

Liberal Alliance Hørsholm - Svalen transparent

Der er snart kommunalvalg, og borgmesteren plejer sine egne og nogle få borgeres interesser, mens mange borgere og den parlamentariske proces tilsidesættes’,

Egenrådig beslutning

Men borgmester Morten Slotved besluttede søndag 7. november, sandsynligvis pga. nogle få borgerhenvendelser, egenrådigt med en såkaldt borgmesterbeslutning, at kviktestcenteret alligevel ikke skulle åbne i mandags og uden nogle saglige begrundelser. Samtidig afskærer Slotved forvaltning muligheden for at have Hørsholmhallen i spil som kviktestcenter.

Men det skriger til himlen af flere årsager:

  • For det første den borgernære årsag, da et kviktestcenter i Hørsholm nu forsinkes, og forvaltningen er sendt i byen for at lede efter et nyt sted samt at Hørsholmhallen er taget ud af ligningen, da borgmesteren ikke lige kunne lide denne løsning. Dermed må byens borgere rejse til nabokommunerne, som lykkedes med at oprette et kviktestcenter hurtigt.

  • For det andet den økonomiske, da forvaltning nu sandsynligvis skal ud at betale for lokaler, som vi ellers selv havde.

  • For det tredje den politiske årsag, da vi har (fået) en borgmester som skalter og valter med egenrådige borgmesterbeslutninger. Disse bør kun anvendes yderst sjældent og kan betragtes som nødbeslutninger/nødlove, da de er ‘en midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige’ og altså er udenfor den parlamentariske beslutningsproces.

Ingen af kriterierne opfyldt

Jf. Kommunestyrelsesloven § 31 kræver en borgmesterbeslutning, at den ‘ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl’, men ingen af disse to kriterier er her opfyldt, da der ikke var tale om hast, men derimod om en udskydelse samt med høj grad af tvivl, da sagen om placering af kviktestcenter i Hørsholmhallen ikke er blevet drøftet politisk.

Konger, herskere og politikere, som har siddet (for) lang tid på kronen uden passende modspil, vil korrumperes, skrev Niccolò Machiavelli i sin fremragende bog om pagt, “Fyrsten” fra 1513. Desværre tegner der sig et mønster af en borgmester, som elsker magten, og som vil gøre alt for at gøre nogle få borgere glade op til det kommende kommunalvalg, mens det store tavse flertal er taberne. Det næste er vel, at borgmesteren vil bestikke børnene med uddeling af pølser på deres skoler.

Der er snart kommunalvalg, og borgmesteren plejer sine egne og nogle få borgeres interesser, mens mange borgere og den parlamentariske proces tilsidesættes, hvilket er meget utilfredsstillende og bekymrende. Alle borgere opfordres derfor også til at stemme på LA for bl.a. at vogte borgmesteren samt passe på borgernes penge og velbefindende.