Liberal Alliance Hørsholm - Budgetforhandlinger 2022-2025

Budgetforliget for 2022-2025 bliver uden LA

Liberal Alliance (LA) har desværre mandag aften forladt Hørsholm Kommunes budgetforhandlinger for 2022-2025, da LA vurderede, at der var for langt til at være med i et budgetforlig.

LA ønsker en ambitiøs Hørsholm Kommune, hvor der er en fornuftig og rimelig fordeling af ansvar og opgaver mellem borgerne, foreninger, det private erhvervsliv og kommunen. Hvor borgerne er glade for kommunen, der f.eks. får sagsbehandlet deres byggesag hurtigt og med et smil. Hvor der er plads og frihed til forskellighederne, om det er borgere, foreninger eller det private erhvervsliv. LA ønsker ikke en Hørsholm Kommune som er uambitiøs med kommunalt overforbrug, på autopilot eller totalkommunens pre-stadie.

Gennemarbejdet budget i balance

LA kom til forhandlingerne med et sammenhængende og gennemarbejdet regnskab i balance, som fokuserer på de kommunale kerneopgaver, skærer 2 til 4% unødige opgaver væk som f.eks. rådhusmedarbejderes udskænkning af fadøl på kulturdagen, borgerrådgiver og moraliserende kampagner. Et budget, der

  • Har massive investeringer i infrastruktur som ambitiøs modernisering af Rungsted Havn, nyt klubhus til udendørsidrætterne og ny børneinstitution på Rungsted Skole, renovering af Vallerødskolen mm.
  • Som samtidig fastholder kommunens likviditet på omkring 250 mio. kr. og giver råderum til en skattenedsættelse på 0,6% og dermed sender 186 mio. kr. retur borgerne i 2022-25, men som kun koster den kommunale kasse 93 mio. kr. pga. statslig udligning.

Grundlæggende er der masser af penge i Hørsholm Kommune med en officiel forventet skatteindtægt i 2022 på 2.265.174.000 kr. Ja, du læste rigtigt: næsten 2,3 mia. kr., men efter staten desværre udligner de første 644 mio. kr. (for bl.a. at bygge svømmehaller i udkants-Danmark), så er der alligevel lidt over 1,6 mia. kr. tilbage til kommunalt forbrug.

Liberal Alliance Hørsholm - Svalen transparent

‘Der er penge nok – men de skal ledes, prioriteres og forvaltes ordentligt.’

Det vigtigste er politisk lederskab og prioriteringer, og her mener LA, at der skal være (lidt) mere borgere og (lidt) mindre kommune. Dermed kan den fejlagtige skattestigning på 0,5% fra 2020 rulles tilbage, og en yderligere 0,1% sænkning kan effektueres for, at borgerne kan se det mulige og vænne sig til at have råderet over flere at deres egne penge. Faktisk er der økonomi til at nedsætte skatten yderligere, men dette forventer LA ikke at opnå flertal til.

Med LA’s skattenedsættelse får borgerne 43,5 mio. kr. mere til selvbestemmelse i 2022, men det koster kun kommunekassen 11,6 mio. kr. Der er altså fortsat 1,6 mia. kr. til kommunalt forbrug. Der er penge nok – men de skal ledes, prioriteres og forvaltes ordentligt.

Tallene ovenfor er forbundet med en smule usikkerhed og vil snarest blive valideret af kommunens økonomiafdeling. Derefter vil LA offentliggøre hele sit budgetforslag på www.la-hoersholm.dk og skrive mere og nærmere om budgetforslaget.

Liberal Alliance Hørsholm - Svalen transparent

‘Det vigtigste er politisk lederskab og prioriteringer, og her mener LA, at der skal være (lidt) mere borgere og (lidt) mindre kommune.’

‘Hørsholm plejer’-princippet bør begraves

Jo, der er mulighed for en anden Hørsholm Kommune, og det kræver, at kun et par tusinde borgere stemmer anderledes til kommunalvalget d. 16. november 2021, end de gjorde i 2017. Der er i hvert fald behov for at gøre noget andet end ‘Hørsholm plejer’. Liberal Alliance vil fortsat være med til at drive udviklingen af kommunen som det mest ambitiøse og liberale parti.